CNC Force ApS

 Vi passer godt på jeres investeringer

Vedligehold


Forebyggende vedligehold forlænger levetiden af jeres materiel-investeringer, sikrer stabilitet i driften samt produktion af høj kvalitet.

CNC Force tilbyder service eftersyn, hvor vi kontrollerer maskinens vitale dele og noterer eventuelle uregelmæssigheder, så driftsstop i forbindelse med udbedringer kan planlægges til mindst gene for produktionen.

Spindel renovering


Spindler er kostbare sliddele, og det kan ofte være forbundet med store omkostninger, hvis spindler skal erstattes.


Som et alternativ til ombytning udfører CNC Force renovering af spindler, og reducerer på den måde jeres driftsomkostninger. Vi udskifter reservedele - fx spindelkuglelejer - og forlænger spindlens livscyklus.